Ve své práci se snažíme nalézt rovnováhu mezi požadavky zákazníka a možnostmi našich vývojářů. Pro zákazníka je ideální, pokud má výsledný software a hardware maximální možnou kvalitu, použitelnost, spolehlivost, intuitivnost, výkonnost, skvělou dokumentaci a mnoho dalších atributů. Současně by vývoj a údržba softwaru neměly být nadměrně drahé. Z hlediska vývojářů je ideální, pokud jsou omezeny stresy s termíny na vývoj a opravy, vývojáři mají co největší časovou flexibilitu a volnost, spolupráce se zákazníkem je přátelská, efektivní a současně dobře zaplacená. Spojit všechny tyto požadavky dohromady je netriviální optimalizační úloha :-). Každopádně se o to snažíme.