Snažíme se vyvíjet software tak, aby to všechny zúčastněné bavilo a dlouhodobě daný produkt dával smysl. Z toho pak plynou požadavky na kvalitu, výkonnost, vnitřní architekturu, možnosti upgradu a údržby a mnoho dalších. Software začíná být skoro všude, tak by měl být kvalitní.